Na našej stránke si môžete vybrať so širokej škály prírodných produktov vyrábaných spoločnosťou DuoLife S.A.


S vedomím zodpovednosti, vytvára spoločnosť DuoLife S.A. výrobky, ktoré sa každodenne dostávajú k tisícom zákazníkov na celom svete. 

Spoločnosť vynakladá všetko úsilie, aby ponúkané doplnky stravy spĺňali reštriktívne normy EU.


Tým, čo odlišuje DuoLife S.A. od iných, je skutočnosť, že pre spoločnosť DuoLife S.A. začína kvalita už pri semenách.


So zvláštnou starostlivosťou je triedené a vyberané iba to, čo bolo vypestované na prírodných plantážach v najčistejších oblastiach sveta a len tie plodiny, ktoré neboli nijakým spôsobom modifikované. Práve zber týchto plodín je pre spoločnosť zárukou, že budú slúžiť tak, aby čo najlepšie prospievali organizmu. 

Spojenie účinných prírodných látok a najnovších poznatkov vedy tak vytvára výnimočne účinné, čisto prírodné doplnky stravy.


Pravidlá výroby:


1. Žiadne konzervanty

Výrobky DuoLife neboli spracovávané pomocou vysokej teploty a sú z nich vylúčené všetky konzervanty. Výrobky si zachovávajú všetky prírodné biologické parametre.


2. Žiadne GMO

Vo výrobkoch sú použité výlučne prírodné suroviny z ekologicky certifikovaných fariem z celého sveta. Všetky modifikované odrody (GMO) sú vylúčené, tak isto aj pesticídy a herbicídy.


3. Sklenený obal

Tekuté výrobky sú skladované v sklených obaloch, ktoré sa nedostávajú do reakcie s tekutým obsahom. Tekuté výrobky DuoLife sú uzatvárané do rôzne zafarbeného skla od bieleho po tmavo hnedé, volené podľa substancie.


4. Metóda Paskalizácia IHHPTM

Metóda zachovania životnosti doplnkov stravy DuoLife je metóda IHHPTM a vychádza z koncepcie "minimálneho spracovania. Aplikovaný technologický proces funguje podľa pravidiel súčinnosti mnohých činiteľov, ktoré umožňujú zachovať najvyššiu kvalitu výrobkov bez toho aby boli použité konzervační látky.
V prípade našich výrobkov používame paskalizáciu - jediný spôsob, ktorý umožňuje zachovať sterilitu bez zmeny parametrov výrobku. Táto metóda spočíva v stabilizácii pod vplyvom vysokého tlaku a prebieha v nízkej teplote, bez použitia konzervačných látok. Vďaka tomu sú zachované prirodzené vlastnosti výrobku.


5. Komplexné zložky

Vo výrobkoch je zachované plné biologické zázemí používané v medicíne, v hlavných liečebných zloženiach látok. Používajú sa len kompletné, prírodné, v prírode sa vyskytujúce organické zložky spolu s ich biologickým zázemím.


Doplnky sú od 28.6.2017 registrované Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, viac informácií nájdete na www.uvzsr.sk.