Skutočnosť, prečo sme výnimoční, spočíva v tom, že pre nás sa kvalita začína už v malom zrniečku, z ktorého vyrastá každý plod a z ktorého vyrábame naše výrobky.

S dôslednosťou vydeľujeme a vyberáme len prirodzené plantáže, ktoré sa nachádzajú v najčistejších oblastiach sveta a zároveň len tie produkty, ktoré neboli podrobené žiadnym modifikáciám.

Práve takéto pestovanie je pre nás zárukou, že rastliny, z ktorých získavame extrakty pre naše výrobky, sú presne také, aké potrebuje Tvoj organizmus.

Vďaka dokonalému spojeniu prírody a najnovších zistení vedy boli vytvorené plne prírodné výživové doplnky s výnimočnou účinnosťou.

= Veríme, že výrobky DuoLife sú to najlepšie, čo môžeme dať Tebe i Tvojím blízkym.

Certifikáty kvalityEurópska záruka najvyššej kvality


Certifikát je jedným z najprestížnejších programov, ktoré vyrástli z direktív EU k systémom kvality, normám ISO, procedúr spojených so systémami riadenia a kvality. Jeho nositeľ je predstaviteľ podnikateľa moderného typu.


Neobsahuje GMO - certifikát kvalityFirma môže získať certifikát v prípade, že v žiadnej z etáp výroby a spracovania neboli použité geneticky upravené zložky a finálny produkt ich neobsahuje.


Certifikát bezpečnosti


Je udelený nestranne a v riadnom certifikačnom procese vysokoodborným teamom. Certifikát je výrazom dôvery človeka k inštitúcii, ktorý je vyjadrený nákupom výrobkov firmy.


Zelený certifikát


Program, ktorý vznikol s cieľom podporovať podnikateľov, ktorý chceli zladiť svoje produkty a výrobné linky s ekologickými štandardmi EU. Je to významný program, ktorý podporuje podnikateľov, ktorí sú zapojení do ekologickej bezpečnosti výrobkov. Je určený majiteľom firiem, ktorí sa riadia zásadami ekológie a ktorých výrobky spĺňajú požiadavky najvyššej akosti. Dáva spotrebiteľovi obraz, že výrobky sú tvorené v súlade s myšlienkou ochrany životného prostredia.


Poľská komora na využitie liečivých rastlín v medicíne


Ide o celoštátne uznávanú inštitúciu, ktorá má stabilnú pozíciu v prevencii zdravia a dietetiky, kozmetológie a drogistiky, čo má vplyv na úzku spoluprácu s Poľským výborom liečivých bylín a Hospodársku komoru poľskej farmácie. Podporuje firmy, ktoré sa zaoberajú zdravým životným štýlom, ktoré majú najvyššiu kvalitu produktov pre fungovanie organizmu.


Zlatý ambasador športu


Vyznamenanie za aktívnu podporu poľských športovcov.


Luxusná značka 2013


Každoročne je v Poľsku udeľovaná značka pre najluxusnejšie produkty a výrobky. Výbor na udelenie cien je tvorený zástupcami obchodníkov, podnikateľmi, športovcami a osobnosťami z kultúrneho života. DuoLife dostalo ocenenie v kategórii wellness.


Úspech roku 2014,2015


Súťaž na ktorej sú predvádzané postupy podnikateľov, ktoré hodnotia osobnosti poľskej kultúrnej scény a podnikateľov. Značka DuoLife bola ohodnotená v oblasti wellness 2x.


Veniec spotrebiteľov 2015


Najprestížnejšie poľské spotrebiteľské referendum, za účelom zvolenia najpopulárnejšieho výrobku a značky vo svojej kategórii.


Značka kvality JCI


Ústav pre kvalitu Jagellonského centra inovácií vysoko hodnotí výrobcov kozmetických výrobkov a doplnkov stravy, ktorí kladú dôraz na najvyššiu svetovú kvalitu. Na základe dôkladnej analýzy zisťuje, či produkty spĺňajú najprísnejšie normy a európske požiadavky. Doplnky deň a noc boli vyzdvihnuté za svoju výnimočnú kvalitu. Výsledky preukázali, že tieto produkty vykázali neobyčajne vysokú kvalitu.


Ústav prevencie zdravia


Jeho úlohou je šíriť poznatky a propagovať zdravý uvedomelý život.


Nadácia pre rozvoj kardiochirurgie


Zaoberá sa podporou poľskej kardiochirurgie a zavádza do praxe moderné metódy a technológie v oblasti srdcových chorôb. Nadácia spolupracuje s hospodárskymi subjektami propagujúcimi zdravý životný štýl. Nadácia poukazuje na to že produkt ProCardiol má neobyčajný vplyv na prevenciu pred kardiovaskulárnymi ochoreniami.


Kvalita roku 2013 a 2015


Je to jedna z najprestížnejších cien poľských firiem, zhromažďuje predstaviteľov vedy, podnikateľov a samospráv.


Ekokvalita 2015


Toto vyznamenanie sa udeľuje firmám, ktoré vynakladajú všetko úsilie na to že ich výrobky sú v súlade s normami EU. Udelenie tejto ceny je podmienené sledovaním ochrany životného prostredia a neustálym monitoringom kvality.


Zlatý OTIS 2016
Cena dôvery Zlatý OTIS


Ceny zahrňujú funkciu: vzdelávaciu, spotrebiteľskú a sociálnu. Cena sa udelí tým, ktorí dosiahli najvyššiu kvalitu a dôveru zákazníkov. Je považovaná za jednu z najvyšších pôct. Cena je dôkazom popularity. DuoLife získala cenu v oblasti wellness.


Certifikát Záruka najvyššej kvality


Ide o jeden z najprestížnejších programov z direktív EU, týkajúcich sa systémov kvality, noriem ISO, procedúr spojených so systémami riadenia kvality.


Certifikát európskeho centra kvality a propagácie ISO22000


Je to znamenie pre zákazníkov, že produkty DuoLife , ktoré sú používané v zmysle dávkovania pracujú v prospech ľudského zdravia. Účelom programu je vybrať elitu z radov podnikov, ktorý ponúkajú najvyššiu kvalitu, sú bezpečné a priateľské k životnému prostrediu.


Certifikát európskeho centra kvality a propagácie ISO9001


Je to ocenenie pre najlepšie systémy riadenia kvality. Subjekty musia spĺňať 8 reštriktívnych noriem ako napr. orientácia na zákazníka, systémový prístup, kvalita procesov, rozhodovací proces, vzťahy s dodávateľmi, zdokonaľovanie procesov.